Tools

alat A adalah alat yang digunakan untuk kerja-kerja.