geganti

Relay adalah alat kawalan elektrik, yang mempunyai fungsi pengasingan.

Search by Subcategory