Discrete Semiconductor Produk

Semiconductor peranti diskret secara amnya merujuk kepada semikonduktor kristal diod, transistor semikonduktor dirujuk sebagai diod, transistor dan peranti semikonduktor khas.